Embracing Care ontzorgt

Embracing Care ontzorgt ziekenhuizen, klinieken en instellingen door de zorg van gipsbehandelkamers op zich te nemen. Binnen onze dienstverlening staan patiënt, cliënt en specialist centraal.

Wat bieden wij u?

  • Embracing Phone Care: telefonisch consult voor zorgprofessional en consument 
  • continuïteit van het zorgproces rondom de gipskamer
  • vast team van gekwalificeerde gipsverbandmeesters
  • ontzorgen van medisch specialisten
  • uitstekende relaties met huisartsen en fysiotherapeuten
  • hoge kwaliteit van zorg tegen de laagst mogelijke kosten
  • stuurinformatie over de zorgpaden
  • detachering


Embracing Care omarmt de medisch/paramedische zorg rondom het houding- en bewegingsapparaat.