Overname gipskamer
Wij zijn gespecialiseerd in gehele of gedeeltelijke overname van gipskamers in ziekenhuizen, klinieken en instellingen.

Gehele overname gipsbehandelkamer

Als ziekenhuis, instelling of kliniek draagt u de gehele zorg van de gipskamer over aan ons. Wij nemen uw inventaris over of we nemen onze eigen inventaris mee. De gehele verantwoordelijkheid van de gipskamer ligt in onze handen:

 • overname personeel;
 • administratie en declaratie;
 • het hele logistieke proces;
 • onderhoud.

Wij dragen er zorg voor dat alles aanwezig is om de gipskamer compleet te maken en naar uw volle tevredenheid te laten draaien. Wij nemen letterlijk alle zorg uit handen.

Gedeeltelijke overname gipsbehandelkamer

Ook een gedeeltelijke overname van uw gipskamer behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leveren van gekwalificeerd personeel, dat heel goed kan schakelen met patiënten, specialisten, medisch personeel en de logistiek.

Voordelen overname gipsbehandelkamer

Door de gipsbehandelkameractiviteiten anders in te richten zijn er op verschillende vlakken voordelen te behalen voor uw ziekenhuis, kliniek of instelling.

 • Verhogen productiviteit gipskamer, specialisten en verpleegkundigen;
 • Verhogen kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid;
 • Continuïteit personele bezetting;
 • Efficiënte planning, vereenvoudiging proces en professionele uitvoering;
 • Korte lijnen met specialisten, huisartsen en paramedici uit de 1e lijn;
 • Kostenbesparing gipskamer door overnemen algehele exploitatie;
 • Aanwas patiënten vanuit periferie door nauwe samenwerking met verwijzers;

Wij zijn maximaal flexibel. Meer weten over onze dienstverlening? We praten graag met u over uw en onze mogelijkheden.

SCROLL UP